GÜNCEL KONULAR
Konfederasyonumuza T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından (Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü) gelen 18/01/2016 tarih ve 22432515/189 sayılı yazı ile; 20/06/2007 tarih ve 26558 sayılı Resmi...
5/12/2012 tarihli ve 28488 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TKG-Et ve Et Ürünleri Tebliği’nin 7’nci maddesinin ikinci fıkrası “TKG-Et ve Et Ürünleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair...
T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığının 14/01/2016 tarihli ve 60374460-045.02-TESK-E.9/510 sayılı yazıları gereği Konfederasyonumuz Hukuk Müşavirliğinden yayınlanan 18 sayılı genelgeleri ile...
K2 BELGESİ  Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen ve ticari veya hususi kayıtlı kamyon-kamyonet aracı olan bütün vergi mükelleflerinin alması gereken belgedir. Nakliyecilik sektörünün dışında faaliyet gösteren ve kendi...
Yeni nesil yazar kasa kullanım sürelerinin uzatılmasına ilişkin Başkanımız Erdoğan Başeymez bir açıklama yaptı; Bilindiği üzere yeni nesil yazar kasaların kullanım mecburiyeti bu yıl sonunda...
Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerin Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi çerçevesinde, 2016 yılı satış belgesi bedelleri, Tütün ve...
Muğla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İl Müdürlüğünden bildirildiği üzere, 22/09/2015 tarihinde İlçemizde meydana gelen sel felaketi  sebebiyle Üyelerimiz adına Odamız Başkanlığınca yapmış olduğumuz başvuru değerlendirilmiş...
Odamız Başkanlığının yoğun ve ısrarlı çalışmaları sonucu Gelir İdaresi Başkanlığınca İlçemizde meydana gelen sel felaketi mücbir sebep olarak kabul edilmiş ve sel felaketinde mağdur olmuş...
Bodrum Kaymakamlığından Odamız Başkanlığı’na gönderilen yazıya istinaden; 22.09.2015 tarihinde İlçemizde meydana gelen sel felaketi ile ilgili 06/10/2015 tarihinde yapılan toplantıda alınan karar gereğince ev ve...
Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünde aşağıda listede sunulan meslek dallarında kurslar açılacaktır.İlgili Esnaf ve Sanatkarlarımız ile çalışanlarının katılım için okul müdürlüğüne...
İlçemiz de yaşanan sel felaketi nedeni ile işyerleri zarar gören Üyelerimiz; Muhasebe Hizmet Sözleşmesi imzaladıkları Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirleri ile görüşerek; zayii olan malların...
Hakkari, Dağlıca, Iğdır ve ülke genelinde son zamanlarda artan terör olayları ve yaşanan gerilimler esnaf teşkilatının tepe noktası TESK’i birlik beraberlik için harekete geçirdi. 2...
Odamız Başkanlığı ile MUĞLA İŞKUR Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile ,İŞ-KUR’a kayıtlı kişilere yönelik olarak kendi işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla Girişimcilik Eğitim...
Bilindiği üzere; 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (Torba Kanun), 11/09/2014 tarihli ve 29116...
TAPDK SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİ Odamıza Kayıtlı İlgili Esnaf ve Sanatkarlarımıza Önemli Duyuru          Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunca 2014 yılı ve öncesinde...
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonumuz, Hukuk Müşavirliğinin 17.02.2014 tarih ve 2015/19 sayılı genelgeleri ile bildirdiği üzere; 1479 sayılı Kanuna 4956 sayılı Kanunla eklenen Geçici 18.madde...
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonumuz,AR-GE Müdürlüğünün  09.02.2015 tarihinde yayımladığı 16 sayılı Genelgelerine göre; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne ve Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’ne...
Yaklaşık olarak yirmi yıldan bu yana ülkemizin gündeminde bulunan, değişik hükümetler döneminde çalışmalar yapılmakla birlikte kadük kalan, esnaf ve sanatkarımızın büyük önem verdiği ve umutla...
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup bakiyesi 2015 yılına devreden...